Szolgáltatások

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Geodéziai terv és tervellenőrzés, tervezési alaptérkép készítése 3D BIM folyamathoz

A tervezett létesítmény építését megelőző helyszíni felmérés 3D technológia alkalmazásával a tervezés és kivitelezés támogatásához, megvalósult állapot dokumentálása.

Tervezési alaptérkép készítése a helyszíni HÉSZ szerinti ellenőrzésével, a változások dokumentálása a tervező részére BIM folyamatban történő felhasználással.

Létesítési folyamat követése és 3D dokumentálása.

Ingatlanrendezési feladatok

  • Telekhatár kitűzése és ellenőrző bemérése
  • Építési telekalakítás
  • Épületfeltüntetés
  • Telekhatár-rendezés
  • Ingatlan megosztása, összevonása
  • Művelési ág változtatása
  • Termőföld művelésből való kivonása
  • Szolgalmi jogok bejegyzéséhez vázrajzok

Műszaki adatfeldolgozás

GIS alapú adatfeldolgozások végzése előre meghatározott technológia alapján, vagy a fogadó környezetet is biztosító adatbázis tervezéssel együtt.

Térinformatikai rendszerek adatfeltöltésében támogatás, végrehajtás

Közművezetékek adatfeldolgozása 3D adatbázisban, nyilvántartás biztosítása beruházói/kivitelezői feladatok hatékony végrehajtásához.

 

Oktatást kiegészítő tevékenység

Geometriai rend kereteit biztositó jogszabályi, geodéziai szakmai és szakterületi kapcsolódások áttekintése. Alkalmazott térinformatikai rendszerek és üzemeltetői adatbázisok integrált kapcsolatainak használatában támogatás.

Egyedi igények egyeztetését az info@geoinfokft.hu e-mail címre érkező megkeresés alapján indítjuk.

Diploma munkák támogatása (szakmai tapasztalatok megosztása gyakorlati képzésben való részvétel)