Szolgáltatások

Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás

Geodéziai tervkészítés és tervellenőrzés, tervezési alaptérkép és genplan vezetése

Geodéziai tervezői tevékenység keretében a tervezett létesítmény építését és technológiai rendszereinek szerelését támogató, a geometriai rend biztosítását is magába foglaló terv készítése. A terv része az építési kiviteli tervdokumentációnak és kapcsolódik az organizációs tervezés által érintett feladatokhoz is.

Tervezési alaptérkép készítése és helyszíni ellenőrzése.

HÉSZ szerinti helyszín ellenőrzés és a változások dokumentálása a tervező részére.

Ingatlanrendezési feladatok

  • Telekhatár kitűzése és ellenőrző bemérése
  • Építési telekalakítás
  • Épületfeltüntetés
  • Telekhatár-rendezés
  • Ingatlan megosztása, összevonása
  • Művelési ág változtatása
  • Termőföld művelésből való kivonása
  • Szolgalmi jogok bejegyzéséhez vázrajzok

Műszaki adatfeldolgozás

GIS alapú adatfeldolgozások végzése előre meghatározott technológia alapján, vagy a fogadó környezetet is biztosító adatbázis tervezéssel együtt.

Térinformatikai rendszer integráció tervezése

Információ-technológiai szaktanácsadás

GIS/CAD alapú rendszerek integrációs tervének elkészítése, vagy meglévő tervek elemzése, ellenőrzése.

Oktatást kiegészítő tevékenység

Geometriai rend kereteit biztositó; jogszabályi, geodéziai szakmai és szakterületi kapcsolódások áttekintése az alkalmazott térinformatikai rendszerek és üzemeltetői adatbázisok integrált kapcsolatainak kialakíthatósága és követelményeinek kidolgozhatóságához.

Egyedi igények egyeztetését az info@geoinfokft.hu e-mail címre érkező megkeresés alapján indítjuk.

Rendelkezésre álló dokumentumok:

Építési geodézia a gyakorlatban 2004, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 és 2013 évi konferenciák előadásai.

Diploma munkák (saját és konzultációval támogatott munkák)