Referenciák

Az elmúlt évek során a megrendelői megbizások alapján az elvégzett feladataink részben a helyszini változások ingatlanrendezési tevékenységeit jelentik, azonban ezekhez szorosan kapcsolódnak a műszaki tervezési feladatokhoz adatszolgáltatások biztositása, valamint kivitelezések támogatása.

Az ingatlanrendezés gyűjtőfogalma alá tartoznak azok a földmérési és térképészeti feladatok, amelyek az ingatlan-nyilvántartásban szükséges műszaki adatokat eredményezik a nyilvántartási térképezésen keresztül.

A telekalakítások a telekhatár változásával járó feladatok, amit a helyileg érvényes építési szabályzat (HÉSZ) alapján, annak figyelembe vételével lehet elvégezni, így lehet:

 • Telekcsoport újra osztása, amikor több földrészlet összevonásával új szabályozott határvonalú földrészletek keletkeznek,
 • Megosztás, egy nagyobb földrészletből több új földrészlet keletkezik,
 • Telekhatár-rendezés egy vagy több szomszédos földrészlet közötti határváltozás,
 • Összevonás, vagy telekegyesítés, amikor egy vagy több földrészlet egy közös földrészletben egyesül.

A földrészleten belüli változásokkal összefüggő további földmérési feladatok, mint az épületfeltüntetés, művelési ág változása, termelésből való kivonás, termőföld minőségi osztályának változása, szolgalmi jog és egyéb tény bejegyzéséhez szükséges földmérési dokumentáció készítése az alábbi feladatokhoz:

 • Épületfeltüntetés vagy megszüntetés
 • Társasház kialakítása vagy épület önálló hrsz-al történő nyilvántartása tulajdonos váltáshoz
 • Művelési ág változás 
 • Termelésből való kivonása a termőföldnek
 • Minőségi osztály változása a helyszíni állapot szerint
 • Szolgalmi jogok bejegyzéséhez
 • Telekhatár kitűzés
 • Kiviteli terv szerinti kitűzés
 • Mérnökgeodéziai feladatok (mozgásvizsgálati hálózat tervezése; kémény deformáció vizsgálata)

Referenciák:

Építési telkek kialakítása Paks Vácika utca tömbben, teljeskörű ügyintézési feladatokkal

Társasház kialakítása Pálfán teljeskörű ügyintézési feladattal a telekhatár rendezéstől a alaprajzi felmérésen keresztül a bejegyzés jogi feladatainak támogatásán keresztül az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésig.

Tervezési alaptérkép készítése lakóház tervezéséhez.

Épületfeltüntetési vázrajz készítése Bikács, Bölcske, Dunaszentgyörgy, Dunaföldvár, Gerjen, Györköny, Madocsa, Nagydorog, Paks, Pálfa, Pusztahencse, Sárszentlőrinc, Tengelic községek területén.

Nyilvántartási térkép és helyszíni állapot eltérésének rendezéséhez szakértői vélemény készítése Dunaföldvár, Madocsa és Paks területén.

Művelési ág változása miatti földminősítési eljárással kapcsolatos feladatok teljes körű ügyintézése Mezőfalva, Paks területen.

Mérnökgeodéziai feladatok közül:

Deák Ferenc zsilip mozgásvizsgálati hálózat tervezése.

Paks Téglagyár kéményének deformáció vizsgálata.

Tervezéshez a helyszín pontfelhő felmérése 3D adatok  biztosításával a környezetről.

Pontfelhő

 

Látvány a homlokzat illesztéséhez

Utcakép