Cégismertető

Értékeink

Megbízóval történő személyes és közvetlen kapcsolattartás,  tervezői és végrehajtói tapasztalat, jogosultságokkal biztosított végrehajtás biztosíték a minőségi munkára. Megrendelőinket bevonjuk, tájékoztatjuk a felmerülő műszaki és a végrehajtás  során tapasztalt problémák egyeztetésébe, annak rendezésébe.

Folyamataink ISO 9001:2015 szabvány szerint átláthatóak és dokumentáltak.

Jövőképünk

Innovatív technológiák fejlesztésében való részvétel a térinformatika területén, oktatást kiegészítő tevékenységek bővítése az építési geodéziát támogató mérnökgeodéziai tevékenységekben. Fiatal szakemberek bevonása, a szakmai tapasztalatok átadása, a gyakorlati készségek fejlesztésében részvétel közösen kialakított, elérhető célok megvalósításához.

Speciális geometriai ellenőrzési, vizsgálati feladatok technológia szintű kidolgozása és alkalmazása mérnökgeodéziai feladatok hatékony támogatásához.

geo
Földünk ahol élünk az űrből

A gazdasági társaság 1991-ben betéti társaságként alakult azzal az alapvető céllal, hogy részt vegyen a földmérés és térképészet területén a számítástechnikai fejlesztések alkalmazásával az új technológiák terjesztésében, kidolgozásában.

A koordinátás alapadatokból digitális térképek szerkesztése, – társvállalkozásoknak nyújtott szolgáltatása mellett -, az 1993-ban indult mezőgazdasági privatizáció feladataiban a részarány kimérések rendezése jelentette a legnagyobb feladatot, jellemzően Paks kistérségébe tartozó települések területén. 1997-től a tevékenység jogutódlással korlátolt felelősségű társaság keretei között folyik.

Az eltelt évek sok tapasztalatot és munkakapcsolatot eredményeztek a társvállalkozások, és egyre szélesebb kört jelentő megrendelők között.

2005, Paks kistérségében az ingatlanpiac területén való műszaki szolgáltatások biztosítása célirányos ingatlan közvetítéssel, ingatlanpiaci monitoring tevékenység a területfejlesztési igények és ingatlanfejlesztési lehetőségek elemzéséhez, befektetői és pályázati források felkutatása.

2010-től adatfeldolgozási feladatok, valamint térinformatikai adatbázis fejlesztésekhez szakértői tevékenység társvállalkozások részére.

Speciális mérnökgeodéziai tevékenységekhez szakértői feladatok ellátása, így a bajai Deák Ferenc hajó- és tápzsilip mozgásvizsgálatának műszaki terv készítése 2013-ban.

2015-től kalibráló laboratóriumok belső auditjának, működésének támogatása 2017-ig.

2016-tól az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. szolgáltatási területén minősített tervezői jogosultsággal robbanásbiztos villamos tervezési feladatok 2017-ig.

2016-2017 években megújítottuk a műszerparkunkat és adatfeldolgozó rendszerünket.

2018-tól a minőségirányítási rendszerünket sikeres megújító audittal MSZ EN ISO 9001:2015 szabványra módosítottuk.

2019-től a földmérési, mérnökgeodéziai feladatok technikai támogatása robot mérőállomás, GPS és terepi adatgyűjtést is biztosító szoftveres megoldásával teljes körűvé vált.